Finstilt/Viktigheter

Avbeställning
Avbeställning ska ske senast sju arbetsdagar före leverans.

Skador och förekommet gods
Vid fakturering debiterar vi för allt skadat, kantstött eller borttappat gods. Var därför noggrann med att kontrollera att allt gods följer med tillbaka vid retur.

Betalningsvillkor
15 dagar netto vid fakturering.

Bokningsrutiner
Vi vill gärna ha er bokning så tidigt som möjligt. Förändring av antal skall meddelas
sju arbetsdagar före leveransdag. Givetvis är ni välkomna att boka på kortare varsel, men då kan vi inte garantera att vi kan erbjuda den mat ni önskar. Minimiantalet för en bokning är 20 personer om inget annat är överenskommet.

      peter karp 070-730 20 47 | anders danielsson 070-575 11 10 | © Capasys production- 2017